Opheffing HPA

Zoals u vernomen zult hebben worden de productschappen per 1 januari 2015 opgeheven. Gedurende 2014 is gewerkt aan de volledige ontmanteling van de akkerbouwproductschappen (PA, PDV, PW en HPA). Meer over dat traject kunt u lezen op de websites van de verschillende schappen. De financiƫle consequenties zijn te vinden in de herziene begroting.

Het stoppen van HPA betekent dat de diensten en producten die u via de site van het productschap gewend was af te nemen met ingang van die datum worden beĆ«indigd. De websites van de schappen blijven overigens onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken nog tijdelijk actief. 

Het afgelopen jaar heeft nadere besluitvorming plaatsgehad over de vraag hoe het verder moet met de activiteiten van de schappen. Ook hierover treft u informatie aan op de respectieve sites van de productschapen.